Vaksinimi kundër COVID-19, kërkesë online përmes e-Albania

Në platformën e-Albania tashmë mund të bëhet kërkesë online për t’u vaksinuar kundër COVID-19.

Në faqen zyrtare të e-Albania (kliko këtu) gjendet edhe informacioni i plotë mbi procedurën online.

Kërkesë për vaksinim Covid-19

Shërbimi elektronik “Kërkesë për vaksinim Covid-19” ju mundëson të gjithë qytetarëve që dëshirojnë të kryejnë vaksinimin për Covid-19, të dërgojnë kërkesën e tyre online pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Baza ligjore: – Ligji nr.10107 datë 30.03.2009 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; – Ligji nr. 15/2016, datë 10.03.2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
– Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; – Zgjidhni shërbimin “Kërkesë për vaksinim Covid-19”; – Klikoni butonin “Përdor”; – Plotësoni të dhënat tuaja dhe klikoni butonin “Dërgo”; – Ju do të njoftoheni me SMS ose do të kontaktoheni nga mjeku i familjes për datën dhe vendin e vaksinimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14560&fbclid=IwAR1SyEPE3IdGBaWo53wUcon82oILAqzNJSHWhygS3pQG-t-SS7fRcM-Ea00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*