Banka e Gjakut: Jashtë vëmendjes së shtetit dhe … personelit

Banka e Gjakut është e vendosur në një godinë që bën dallimin nga të gjitha godinat e tjera në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

E parestauruar dhe me një pamje mjerane, kjo godinë duket jo vetëm jashtë vëmendjes së instancave shtetërore por edhe jashtë vëmendjes së personelit. Sot, në një vizitë të rastësishme, pamja në këtë Qendër ishte kjo (shiko fotot). Pa personel te informacioni, rregjistrat e hapura dhe disa kampionë gjaku mbi rregjistra.

Aktiviteti i Qendrës së Kontrollit të Gjakut është mbledhja e gjakut, analiza serologjike, analiza virologjike për të gjithë dhurimet e gjakut në Tiranë, përpunimi, ruajtja dhe shpërndarja e gjakut dhe produkteve të tij.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*