Rriten kuotat e pranimit në Universitetin e Mjekësisë: 500 kuota për vitin akademik 2024 – 2025

Rriten kuotat e pranimit në Universitetin e Mjekësisë për vitin akademik 2024 – 2025. Këtë vit akademik ku pritet të hyjë në fuqi dhe marrëveshja në formën e pr/ligjit si mbështetje për studentët është parashikuar që të jenë 500 kuota.

“Detyra jonë ëshë të garantojmë sistem shëndetësor me personel të kualifikuar. Duam të fuqizojmë sistemin shëndetësor. Do të rrisim numrin e kuotave në 500 kuota pranim” tha Manastirliu duke prezantuar dhe detajet e marrëveshjes që do të jetë në formën e pr/ligjit.

Ministrja e Shëndetësisë renditi të mirat që përfitojnë studentët nga firmosja e marrëveshjes dhe mohon që po u hiqet  atyre e drejta e përzgjedhjes.

“Studentëve nuk po u hiqet asnjë e drejtë por u garantohet punësimi dhe strehimi përmes programeve sociale të strehimit të mjekëve. Dhe nëse janë pjesë e përzgjedhjes së specializimeve të vijojnë brenda këtyre afateve në spitalet rajonale të Shqipërisë.”

Edhe procesi i praktikës do të rishikohet. Marrëveshja do të ketë fuqi ligjore dhe si çdo akt ligjor do të përcaktojë dhe hapat në rastet kur zbatohet dhe pasojat nëse studentët nuk do të zbatojnë pikat e kontratës.

Pr/ligjin Manastirliu e quan paketë incentivuese mbështetëse për studentët që nesër do të jenë mjekët e tanë dhe të familjarëve tanë

“Pr/ligjin garanton punësimin, politikat e strehimit lehtësuese dhe vitet e specializimit do të konsiderohen punë”

Pr/ligji momentalisht është vetëm për institucionet publike por “është e hapur për tu parë dhe rishikuar edhe në një perspektivë të re. Pse jo dhe studentët e fakulteteve të tjera, pse jo dhe jopublike mund ta përkrahin, mund ta duan të jenë pjesë e politikave incentivuese në shkëmbim të ushtrimit të tyre profesionit në vend” sqaroi Manastirliu.
Marrëveshja do të diskutohet në komisione dhe më pas do të kalojë në Kuvend dhe do të firmoset nga Universiteti i Mjekësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe studenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*